Úvod
logo Facebook

Zklidnění psů: Composure – klinická studie

Bylo klinicky prokázáno, že Composure™ začne fungovat během 30 minut a je efektivní až 4 hodiny! Composure™ tedy může pomoci řešit problémy související s chováním způsobeným stresem.

Výzkum

Composure™ byl použit v opakovaně slepé studii se dvěma skupinami, kterou prováděla nezávislá firma CanCog Technologies. Cílem bylo prokázat, že jediná dávka Composure™ bude mít vliv na redukci úzkosti u psů s konkrétními cíli, kterými je nástup a trvání anxiolytických vlastností Composure™ (anxiolytický = odbourává stavy úzkosti).

VÝSLEDKY

Skupina, která dostala Composure™ projevila při výchozí hodnotě vyšší panickou aktivitu na projevy hromu, než 30 minut nebo 4 hodiny po podání. Naproti tomu u skupiny s placebem se nelišily projevy panické aktivity ani po 30 minutách a ani po 4 hodinách. To naznačuje uklidňující účinek ve skupině Composure ™, který není patrný ve skupině s placebem.

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS

Bylo klinicky prokázáno, že Composure™ začne fungovat během 30 minut a je efektivní až 4 hodiny! Composure™ tedy může pomoci řešit problémy související s chováním způsobeným stresem.

Posouzení anxiolytických vlastností Composure™ u psů beagle v podmínkách hluku a úzkosti prováděném CanCog Technologies

CÍL STUDIE

Prokázat, že jediná dávka Composure™ bude mít vliv na snížení úzkosti u psů s konkrétními cíli, kterými je nástupu a trvání anxiolytických vlastností Composure™. Jak se posuzovaly anxiolytické vlastnosti u psů plemene beagle na hluk, strach a úzkost? Společnost CanCog Technologies prováděla následující experimenty: slepá, opakovaná měření s oběma léčebnými skupinami. Dvacet čtyři psů prošlo před screeningovým testem a pokračoval do fáze léčby. Každý pes zapojený do testu byl umístěn do zkušební místnosti. Použil se software, který měří vzdálenost, kterou pes ujde v místnosti. Tato vzdálenost, kterou každý pes v místnosti ušel, se nejprve změřila a poté znovu 2x po napodobení zvuku hromu. Výsledky ukazují, že vzdálenost, kterou urazili psi před podáním Composure™ byla delší, když byli psi vystaveni zvuku hromu, což znamená projev strachu. Kratší vzdálenost, 17 05 30 novinka grafkterou psi ušli po 30 minutách po podání Composure™, prokazuje jeho uklidňující účinek.

SOUHRN

 U skupiny, která dostala Composure™ se původně projevovala vyšší panická aktivita na hrom, která se snížila po 30 minutách nebo 4 hodinách po jeho podání. Výsledky kontrolní skupiny s placebem se nelišily po 30 minut a ani po 4 hodinách. To prokazuje uklidňující účinek ve skupině, která dostala Composure™. Tento efekt není vidět ve skupině s placebem.