Úvod
logo Facebook

Souhlas se zasíláním informací

Odesláním údajů registrující souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jako správce dané osobní údaje za účelem nabízení obchodu a služeb provozovatele, jakož i předání těchto osobních údajů obchodním partnerům provozovatel a to až do odvolání tohoto souhlasu. Odesláním údajů registrující potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo k jejich přístupu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z §§ 11 a 21 tohoto zákona.

Žádost o zobrazení osobních dat

Žádost o vymazání osobních dat