Úvod
logo Facebook

Prezidium sekce velkých zvířat

Allen Schoen, MS, DVM

Dr. Schoen, původně holistický veterinární lékař roku, je průkopníkem v oblasti vývoje, výuky a praxe na vědeckém základě Integrative Veterinary Medicine od roku 1982. Dr. Schoen graduoval v roce 1978 na Cornell University, College of Veterinary Medicine. Je rovněž držitelem magisterského titulu v oboru ekofyziologie a chování na University of Illinois. Je mezinárodní přednášející a získal řadu ocenění za svoje příspěvky v doplňkové a alternativní veterinární medicíně. Dr. Schoen je bývalý prezident International Veterinary Acupuncture Society, zakládající člen American Nutraceutical Council, Charter Fellow in American College of Acupuncture a vedoucí Veterinary Institute for Therapeutic Alternatives. Také spolupracuje s poradním výborem Natural Pet Products Association. Jeho veterinární praxe se nachází v Sherman, CT. Dr. Schoen je autor a spoluautor 5 veterinárních učebnic a autor 2 knih pro veřejnost, včetně: Complementary and Alternative Veterinary Medicine, Principles and Practice, Veterinary Acupuncture: Ancient Art to Modern Medicine, Kindred Spirits, How the Remarkable Relationship between Humans and Animals Can Transform our Lives, and Love, Miracles & Animal Healing.

Dr. Gary Pusillo, MS, PhD, PAS, ACAN DIPLOMAT, BOARD CERTIFIED ANIMAL NUTRITIONIST

Nadstandardní tituly Dr. Pusillo pochází z Iowa State University in Ames, Iowa. Dr. Pusillo je registrovaný Feed Microscopist, certifikovaný Professional Animal Scientist a člen prezídia American College of Animal Nutrition. Dr. Pusillo má bakalářský titul z chovu zvířat z Delaware Valley College of Science and Agriculture in Doylestown, Pennsylvania. Jeho doktorát je z živočišné výroby a Ph.D. z výživy zvířat. Dr. Pusillo má praxi velkých zvířat a provádí nutriční poradenství v Brazílii a Argentině. Dr. Pusillo se v současné době zaměřuje na pokročilou fytochemii, rozvoj nutraceutikal a komplementární medicíny. Jeho pokračující výzkum se zaměřuje na nejrozšířenější potřeby dnešních hospodářských zvířat, zájmových a exotických zvířat. Dr. Pusillo je zakladatel a CEO společnosti Oasis Research Centre, výzkumného zařízení zaměřeného na vývoj speciálních nutraceutical produktů pro psy, kočky, koně, skot, a exotická zvířata. Dr. Pusillo je široce uznávaný v celém krmivářském průmyslu pro své odborné znalosti v přímém krmení mikrobials a nutraceuticals. Dr. Pusillo je jedním z předních privátních objevitelů v krmném průmyslu a je pravidelně zván, jako expert po celých Spojených státech. Dr. Pusillo přednáší po celém světě. Vystupoval v různých rozhlasových a televizních pořadech, publikuje v řadě časopisů a v současné době píše sérii knih o výživě zvířat.